Főoldal Termékek Intelligens Otthoni Vezérlés Távvezérelhető dugaszoló aljzat

Távvezérelhető dugaszoló aljzat

Ez az univerzális rádióvevő hozzáköthető minden elektromos készülékhez. Csak bedugjuk a hálózatba, és onnantól kezdve ki-be kapcsolhatja, programozhatja telefonja segítségével bárhonnan készülékeit. Kék világító LED jelzi a működést, usb csatlakozó integrálva.
A Fibaro Wall Plug egy univerzális, Z-Wave kompatibilis, hálózati dugalj adapter formájú relékapcsoló. 2,5 KW teljesítményt meg nem haladó készülékek vezérlésére és hatásos teljesítmény és energiafogyasztás mérésére szolgál. A készülék munkamódot és a csatlakoztatott készülék pillanatnyi teljesítményfelvételét jelző megvilágított LED gyűrűvel rendelkezik. A Fibaro Wall Plug a készülékházon lévő kapcsolóval vagy egy Z-Wave kompatibilis vezérlő segítségével vezérelhető.
Táv vezérelt dugaszoló aljzat
Ajánlott fogyasztói ár: 24 800 Ft

 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A FIBARO RENDSZERRŐL

A FIBARO további vezetékeket nem igénylő, Z-Wave technológián alapuló rendszer. A FIBARO számos előnyt biztosít a hasonló rendszerekhez képest. Általánosságban véve a rádiórendszerek közvetlen kapcsolatot teremtenek a vevőegység és az adóegység között. A rádiójel erősségét minden útjába eső akadály gyengíti (a lakásban falak, bútorok stb.). Legrosszabb esetben a rádiójel nem teljesíti a funkcióit. A Fibaro Rendszer előnye, hogy a készülékek amellett, hogy vevőegység és jeladó egység egyben, jel „sokszorosító” szerepét is betölti. Amennyiben nem lehet felállítani a közvetlen csatlakozási utat a jeladó és a vevőegység között, a kapcsolat más, adatátvitelben közvetítő berendezések felhasználásával kerülhet megvalósításra. A FIBARO egy kétirányú vezeték nélküli rendszer. Ez azt jelenti, hogy a jel nem csak elküldésre kerül a vevőegységekhez, de a vevőegységek emellett visszaigazolják a jelek fogadását. Ezzel együtt visszaigazolják az állapotukat, amelynek köszönhetően megállapíthatjuk, hogy a készülék valóban be lett-e kapcsolva. A FIBARO Rendszer adatátvitelének a biztonsága hasonló a vezetékes rendszerekkel. A FIBARO ingyenes adatátviteli sávban üzemel 868,4 MHz frekvencián. Mindegyik FIBARO hálózat saját egyedi hálózat azonosító számmal rendelkezik (home ID). Ezért fennáll a lehetőség egy épületben két vagy több független rendszer interferenciamentes együttműködésére. Ugyan a Z-Wave egy új technológia, a Wi-Fi-hez hasonlóan hivatalosan érvényes szabvánnyá vált. Számos gyártó ajánlja különböző ágazatokban a Z-Wave technológián alapuló megoldásokat és ezek egymással kompatibilisek. Ez azt eredményezi, hogy a rendszernek van jövője és további fejlődésre ad lehetőséget. A FIBARO dinamikus hálózati szerkezetet alkot. A bekapcsolás pillanatától kezdve, a FIBARO Rendszer egyes készülékeinek a fekvése automatikusan frissül, valós időben, „mesh” hálózatban üzemelő állapotok megerősítésével.

A Fibaro készülék beszerelése

 • 1) Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózat dugaljára a vezérlésre szánt vevőegység közelében.
 • 2) Adja hozzá a Fibaro Wall Plugot a Z-Wave hálózatra (lásd a III pontot).
 • 3) Csatlakoztassa a vevőegységet a Fibaro Wall Plug modulra és győződjön meg róla, hogy a készülék teljesítménye nem haladja meg a 2500 W-ot.
 • 4) Állítsa a vevőegység kapcsológombját BEKAPCSOLT pozícióra.
 • 5) A vevőegység manuális elindításához kapcsolja be a Fibaro Wall Plugot a B kapcsolóval. A Dugalj bekapcsolását a LED gyűrű világítása jelzi.
 • 6) A gyűrű a színnel jelzi a pillanatnyi teljesítményfelvételt.
 • 7) A vevőegység manuális kikapcsolásához elég megnyomni a Dugalj modulon lévő B kapcsológombot. 8) A Dugalj modul kikapcsolását a LED gyűrű kikapcsolása jelzi

 A MODUL HOZZÁADÁSA A Z-WAVE HÁLÓZATRA

A Fibaro Wall Plug manuálisan (a készülékházon található B kapcsolóval) és távvezérlővel vezérelhető bármely Z-Wave hálózati vezérlőről. A modul Z-Wave hálózatra csatlakoztatásához a következő műveleteket kell végrehajtani:
 • 1) Győződjön meg róla, hogy a Fibaro Wall Plug nincs tápfeszültségen.
 • 2) Csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültségre.
 • 3) A művelet ezen szakaszán a Fibaro Wall Plug autoinclusion módban működik, tehát automatikusan csatlakozik a Z-Wave hálózatra. A autoinclusion módot a LED gyűrű piros színű villogása jelzi.
 • 4) Hozza a vezérlőt betanulási módba (lásd a vezérlő használati útmutatóját).
 • 5) A Fibaro Wall Plug automatikusan felismerésre kerül és csatlakozik a Z-Wave hálózatra.

MODUL VEZÉRLÉSE A Z-WAVE HÁLÓZATRÓL

A Fibaro Wall Plug Z-Wave hálózatra csatlakoztatása után a készülék a vezérlő egyik ikonjával kerül megjelenítésre.A Dugaljra csatlakoztatott készülék bekapcsolása/kikapcsolása a megfelelő ON/OFF ikon megnyomásával történik.

HATÁSOS TELJESÍTMÉNY ÉS ENERGIAFOGYASZTÁS MÉRÉS

 A Fibaro Wall Plug lehetővé teszi a hatásos teljesítmény és az energiafogyasztás mérését. Ezek az információk jelentésre kerülnek a Z-Wave hálózat vezérlőjébe, például a Home Center 2-be. A mérés egy speciálisan erre a célra kialakított mikroprocesszorral történik. A végrehajtott mérések rendkívül pontosak és precízek. A Fibaro Wall Plug gyárilag kalibrált. Hatásos teljesítmény mérés – annak a teljesítménynek a mérése, amelyet az energiafelvevő készülék üzemre vagy hőre vált. A hatásos teljesítmény mértékegysége a Watt [W]. Energiafogyasztás mérés – időegységben megadott és az energiafelvevő által felhasznált hatásos energia. A háztartásban az energiafogyasztást az áramszolgáltatók adott időegységben mért felhasznált hatásos energia alapján számolják el. A leggyakrabban előforduló energia egység a kilowattóra [kWh], Ez a vevőegység által 1 óra alatt felhasznált hatásos teljesítményt jelöli kilowattban 1kWh = 1000Wh. V

 BEÁLLÍTÁSOK ÉS LED GYŰRŰ JELZÉSEK

A Fibaro Wall Plug egy LED gyűrűvel van ellátva, mely a készülék munkaállapotát és pillanatnyi teljesítményfelvételt a világítási szín módosításával jelzi (RGB színskála). Továbbá a LED világító gyűrű informálhat a készülék hatótávolságáról a Z-Wave hálózatban és a hőkapcsoló bekapcsolásáról (70 sz. paraméter). LED gyűrű jelzésmódjai:
 • 1) A Dugalj bekapcsolását és kikapcsolását a 60, 61 és 62 sz. paraméter beállításai szerinti megvilágítási szín jelzi.
 • 2) A riasztási állapotot a LED gyűrű világítási szín jelzi a 63 paraméter beállításai szerinti.
 • 3) Az energiaszámláló nullázását a zöld színű jelzés dupla villogása jelzi.
 • 4) A Dugalj elektromos hálózatra csatlakoztatásának a pillanatában a Dugalj Z-Wave hálózatra csatlakoztatást jelez. Ha a LED gyűrű zöld színben villan fel az azt jelenti, hogy csatlakoztatva van a hálózatra, ellenkező esetben a gyűrű piros színben villan fel.
 • 5) A LED gyűrű sárga színű villogása az adatok mentési folyamatát jelenti (a modul szoftverfrissítési eljárásának a része).
 • 6) A sárga és a piros szín felváltott villogása azt jelenti, hogy bekapcsolt a készülék hőkapcsolója (túlterhelés esetén).
 • Fennáll a lehetőség a LED gyűrű megvilágításának a kikapcsolására. A megvilágítás kikapcsolásához:
 • 1) Csatlakoztassa a készüléket a tápfeszültségre.
 • 2) Tartsa lenyomva 2-5 másodpercig a B kapcsolót, a LED gyűrű fehéren kezd villogni.
 • 3) Engedje el a B kapcsolót.
 • 4) Nyomja meg újra röviden a B kapcsolót. A modul reléje nem módosít az állapotán. A LED gyűrű megvilágítás újbóli bekapcsolásához végezze el újra a fent leírt műveleteket.
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
 • 1. A Készülék minőségének a Jótállója a FIBAR GROUP Sp. z o.o. (továbbiakban „Gyártó”), székhelye: Poznan, ul. Lotnicza 1; 60-421 Poznań, melyet a Poznani Kerületi Bíróság Országos Cégbírósá- gának VIII Gazdasági Osztálya KRS 370151 cégjegyzékszámmal jegyzett be az Országos Cégjegyzékbe, Statisztikai számjele: 301595664.
 • 2. A Készülék fizikai hibája (anyaghiba vagy gyártási hiba) okozta hibás működéséért a Gyártó felelősséget vállal: - Egyéni ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 24 hónapig, - Céges ügyfelek esetén az értékesítés napjától számított 12 hónapig.
 • 3. A garanciális időszak alatt a Jótálló kötelezettséget vállal a feltárult hibák díjmentes eltávolítására, amely történhet a készülék hibás alkatrészeinek a javításával vagy új, esetleg felújított, hibától mentes alkatrészre cseréjével (a Jótálló kizárólagos megítélése alapján). Amennyiben nincs lehetséges a javítás végrehajtására, a Jótálló fenntartja magának a jogot a Készülék újra, vagy olyan hibáktól mentes felújított készülékre cserélni, amely fizikai állapota nem rosszabb az Ügyfél tulajdonában lévő Készülék fizikai állapotánál.
 • 4. Amennyiben különleges okból kifolyólag nincs lehetőség a Készülék megegyező típusúra történő kicserélésére (pl. nincs ilyen Készülék a kereskedelmi ajánlatban), a Jótálló kicserélheti a Készüléket egy másik, műszaki paramétereiben a legjobban hasonlító készülékre. Ez eleget tesz a Jótálló kötelezettségeinek. A Jótálló nem téríti vissza a megvásárolt Készülék árát.
 • 5. Az érvényes garanciális dokumentum tulajdonosa a garanciális szervizen keresztül nyújtja be a garanciaigényét. Ne feledje: mielőtt benyújtaná a garanciaigény bejelentését, vegye igénybe a telefonos vagy internetes műszaki tanácsadást. Az esetek több mint felében az ügyfelek problémáját sikerül távlati úton megoldani, amivel feleslegesen elindított garanciális eljárás okozta idő- és pénzveszteséget takarít meg. Amennyiben a telefonos vagy internetes tanácsadás nem segít, megkérjük az Ügyfelet a bejelentési űrlap kitöltésére a www.fibargroup.com honlapunkon. Helyes reklamációs bejelentés esetén Önök egy átvételi bizonylatot és egy egyedi bejelentési számot (RMA) kapnak.
 • 6. Fennáll a lehetőség továbbá a reklamáció telefonos bejelentésére. Ebben az esetben a beszélgetés rögzítve lesz, amiről az ügyfélszolgálati tanácsadó előzetesen értesíti az Ügyfelet a reklamációs bejelentés átvétele előtt. Közvetlenül a bejelentés benyújtása után a tanácsadó átadja a bejelentési számot (úgynevezett RMA szám).
 • 9. A reklamált Készüléket a komplett alapfelszereléssel és a vásárlási bizonylattal együtt hozzáférhetővé kell tennie az Ügyfélnek.
 • 10. A garancia keretein belül kicserélt alkatrészek a Gyártó tulajdonát képezik. A reklamációs eljárás során kicserélt minden alkatrészre a Készülék garanciális időszakának a végéig szóló garancia érvényes. A kicserélt alkatrészekre nem hosszabbodik meg garancia időtartama.
 • 11. A reklamált Készülékhez való kiszállás, vagy a reklamált Készülék szervizbe szállításának a költsége az Ügyfelet terheli. A szerviz alaptalan kihívása esetén a Szerviznek joga van a kiszállás és a készülék átnézésére vonatkozó manipulációs költségekkel az Ügyfelet terhelni.
 • 12. A Márkaszerviz csak abban az esetben utasítja vissza a reklamációs igényt, amennyiben: • megállapítja a Készülék rendeltetéstől és a használati útmutatóban foglaltaktól eltérő használatát, • az Ügyfél hiányos, szerelvény, adattábla nélküli Készüléket nyújt át, • megállapítja, hogy a Készülék meghibásodásáért nem anyaghiba vagy gyártási hiba felel, • érvénytelen garanciakártya, valamint vásárlási bizonylat hiánya esetén.
 • 13. A Jótálló nem vállal felelősséget hibás Készülék okozta vagyoni károkért. A Jótálló nem vállal felelősséget a közvetett, mellékes, különleges, eredmény veszteségekért, vagy a morális veszteségért, illetve olyan károkért, mint az elmaradt haszon, megtakarítás, elvesztett adatok, hasznok, harmadik felek követelése, valamint a jelen Készülék használatából eredő vagy azzal kapcsolatos minden más anyagi vagy személyi károkért.
 • 14. A Minőséggarancia nem terjed ki:
 • • a mechanikus sérülésekre (repedések, törések, vágások, kopás, ütés, leesés vagy más tárgy Készülékre dobása okozta fizikális deformáció, vagy a Készülék használati útmutatójában meghatározott, rendeltetéstől eltérő használat);
 • • külső okokból keletkező sérülésekre pl.: árvíz, vihar, tűz, villámcsapás, természeti katasztrófa, földrengés, háború, társadalmi zavargások, felsőbb erők, váratlan baleset, lopás, elöntés, elemkifolyás, időjárási feltételek; napsugarak, homok, nedvesség, magas vagy alacsony hőmérséklet, levegőszennyeződés hatása;
 • • hibásan működő szoftver, számítógépes vírustámadás, vagy a Gyártó ajánlása szerinti szoftver frissítések elmaradása okozta meghibásodásokra;
 • • energetikai vagy/és telekommunikációs hálózat túlfeszültsége, vagy a használati útmutatóban foglaltaktól eltérő hálózatra csatlakoztatás, vagy más olyan termékek csatlakoztatása okozta meghibásodásokra, melyek csatlakoztatását nem ajánlotta a Gyártó;
 • • a Készülék szélsőségesen kedvezőtlen feltételek melletti üzemeltetése vagy tárolása okozta meghibásodásokra, pl. nagy nedvességben, porban, túl alacsony (fagy) vagy túl magas környezeti hőmérsékleten. A Készülék használatára vonatkozó részletes feltételeket a használati útmutató határozza meg;
 • • a Gyártó által nem ajánlott tartozékok használata okozta meghibásodásokra;
 • • a felhasználó hibás elektromos hálózata okozta meghibásodásokra, ide tartozik a helytelen biztosítékok alkalmazása is;
 • • az Ügyfél által elhalasztott, a használati útmutatóban megjelölt karbantartási és kezelési műveletek elmaradása okozta meghibásodásokra;
 • • nem eredeti, az adott modell számára hibás alkatrészek és tartozékok használata, nem feljogosított személyek által végrehajtott javítások és átalakítások okozta meghibásodásokra;
 • • hibás Készülék vagy szerelvény használatának a folytatása okozta meghibásodásokra. 15. A garanciális javítások tartományába nem tartoznak bele a Készülékek időszakos karbantartása és átnézése, különösen a Készülék tisztítása beszabályozása, működésének az ellenőrzése, a kezelési hibák korrigálása vagy a paraméterek programozása, valamint más olyan műveletek, melyek végrehajtásáért a Felhasználó (Vásárló) felel. A garancia nem terjed ki a Készülék elemeinek és a használati útmutatóban és a műszaki dokumentációban megjelölt más, meghatározott élettartammal rendelkező alkatrészek természetes kopására. 16. Amennyiben a termék sérülésének a fajtájára nem terjed ki a garancia, a Gyártó fenntartja magának a jogot az efféle meghibásodások saját megítélés szerinti eltávolítására, a sérült vagy megrongálódott rész javításával vagy lehetővé téve az alegységek javításához vagy cseréjéhez szükséges elemek beszerzését.
VÉDELEM:
Túlterheléskapcsoló funkció. Ennek a funkciónak az aktiválása a terhelés kikapcsolását eredményezi a meghatározott teljesítmény túllépése esetén. A terhelés akkor is kikapcsolásra kerül, ha „allways on” opció van beállítva (1 paraméter). A terhelést a kapcsoló megnyomásával vagy vezérlőkeret küldéssel lehet bekapcsolni. Alapértelmezett beállításban a funkció inaktív. Alapértelmezett érték: 65535 (6553,5W). Lehetséges értékek: 10 - 65535 (1W-6553,5W).
RIASZTÁS:
 A riasztás megjelenését a Z-Wave hálózatban a fénygyűrű jelzi a 63 paraméter beállításainak megfelelően. Alapértelmezetten rendőrautó effektusra van beállítva (piros, kék és fehér szín). A terhelési állapot a 35 paraméter beállításai szerint változik. Az alapértelmezett reakció a terhelési állapot változásának a hiánya. A Dugalj a 39 paraméterrel beállított ideig jelzi a riasztást (alapértelmezetten 10 percig), kivéve, ha hamarabb visszavonta a riasztást. Ezenkívül a Dugalj a B kapcsoló 2-5 másodpercig történő lenyomásával léphet ki a riasztási állapotból.

« Intelligens Otthoni Vezérlés

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ